Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Structuralisme
Herman Hertzberger / Dirk van den Heuvel
Ruimte maken, ruimte laten - Herman Hertzberger
Een installatie in vier bedrijven - Bureau LADA
Patrick Coppens

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Meerjarig onderzoek naar Structuralisme.

Het Jaap Bakema Study Centre bestudeert het Nederlandse Structuralisme. In een dubbeltentoonstelling belicht Het Nieuwe Instituut dit onderzoek en vooral het oeuvre van een van zijn meest prominente vertegenwoordigers: Herman Hertzberger.